Ogólne


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01.04.2015 R.

NIE UBEZPIECZAMY NOWYCH KLIENTÓW W RAMACH PONIŻSZEJ POLISY

 

 

Bank Spółdzielczy w Jarocinie oferuje swoim klientom możliwość  przystąpienia do Grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, które charakteryzuje się bardzo szeroką ochroną ubezpieczeniową, co zapewni Wam oraz Waszym najbliższym poczucie bezpieczeństwa i spokoju w trudnych sytuacjach życiowych. W chwilach, kiedy potrzebujecie pomocy ubezpieczenie zapewni szybkie i solidne wsparcie finansowe.

Grupowy charakter ubezpieczenia pozwala na obniżenie wysokości składek oraz uproszczenie procedur przystąpienia do ubezpieczenia, zapewniając ubezpieczonym szeroką ochronę ubezpieczeniową oraz preferencyjne warunki.

DO UBEZPIECZENIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:

 • osoby, które posiadają ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane (książeczka) – zaprzestając dalszego opłacania składek na książeczkę,
 • osoby, które nie posiadają ubezpieczenia na życie,
 • osoby, które z różnych powodów przerwały opłacanie ubezpieczenia na życie,
 • osoby, które w zakładzie pracy posiadają ubezpieczenie, a chciałyby posiadać dodatkową polisę na życie,
 • wszystkie ww. osoby muszą posiadać konto w BS Jarocin (w Oddziałach/Filiach Banku)

ZALETY PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA:

 • szeroki zakres ochrony oraz bogaty pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, dostęp do specjalistów w placówkach POLMED
 • NOWE OPCJE UBEZPIECZENIOWE  operacje chirurgiczne z ponad 540 operacjami w wykazie, Karta Apteczna (świadczenie po pobycie w szpitalu uprawniające do bezgotówkowego odbioru leków oraz innych środków o wartości 200 zł, wydawana gdy pobyt w szpitalu kończy się wypłatą świadczenia, maks. 3 razy w roku polisowym czyli w sumie maks. 600 zł), Medyczny Ekspert Domowy,
 • szybka wypłata świadczenia (zgłoszenie świadczenia przez internet)
 • zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi w sytuacjach trudnych,
 • zapewnienie ochrony na całym świecie przez 24 godziny, oraz konsultacja zagraniczna choroby
 • świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i spadkowego,
 • zawarcie umowy nie wymaga badań lekarskich,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji,

WYJAśNIAMY ŻE:

 • do ubezpieczenia może przystąpić każdy właściciel, współwłaściciel i pełnomocnik konta w BS Jarocin oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci (wszyscy wymienieni  w wieku od 18. do 69 roku życia),
 • do ubezpieczenia może przystąpić ww. osoba, który nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznany za niezdolnego do pracy lub niezdolnego do odbycia służby wojskowej orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym (za wyjątkiem osób, które są obecnie ubezpieczone),
 • ogólne warunki ubezpieczeń zawartych w ofercie stanowią jej nieodłączną cześć (dostępne w Banku lub na stronie www.pzu.pl).

CO ZROBIĆ, GDY WYSTĄPI ZDARZENIE OBJĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PZU ŻYCIE SA ?

 • Dajemy Państwu możliwość złożenia wniosku o wypłatę świadczenia przez Internet (lub w Oddziale PZU). Na stronie www.pzu.pl znajdziecie Państwo internetowy formularz zgłoszenia roszczenia. Wystarczy kliknąć przycisk „Zgłoś szkodę lub roszczenie”. Prosty wniosek pozwoli na łatwe uzupełnienie danych oraz załączenie niezbędnej dokumentacji (dokumenty można zeskanować, wysłać fax-em pod nr (0 61) 308 30 40 lub zrobić zdjęcie telefonem komórkowym albo aparatem fotograficznym).

Do zgłoszenia roszczenia wymagana jest znajomość nr polisy – dla poszczególnych składek, nr telefonu komórkowego osoby zgłaszającej roszczenie, adres mailowy osoby zgłaszającej roszczenie, niezbędne dokumenty potwierdzające wystąpienie roszczenia (wykaz również na stronie internetowej www.pzu.pl).

2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER