Ogólne Warianty ubezpieczenia Dokumenty


Bank  Spółdzielczy w Jarocinie posiada pełnomocnictwa akcesyjne do sprzedaży specjalistycznych ubezpieczeń oferowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.

1) Bezpieczna Spłata

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców Bezpieczna Spłata

2) Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych, oraz odpowiedzialności cywilnej

3) Pakiet Agro i Agro Premium

Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER