Zostań udziałowcem

Członkiem Banku Spółdzielczego w Jarocinie może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna, która złożyła deklarację w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Członkowie maja równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członek banku jest zobowiązany wpłacić wpisowe 20zł i zadeklarować co najmniej 1 udział, który wynosi 100zł.

Członkowie mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku, na zasadach określonych w Statucie
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały
  • oceniać działalność Banku, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwiania.

 

Deklaracja przystąpienia do Banku Spółdzielczego w Jarocinie - pobierz.

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER