Sytuacja ekomiczna

Sytuacja ekonomiczna za 2012 r.

 

BILANS BANKU - AKTYWA - sporządzony na dzień: 31-12-2012 r. - plik do pobrania

BILANS BANKU - PASYWA - sporządzony na dzień: 31-12-2012 r. - plik do pobrania

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - sporządzony za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r. - plik do pobrania

 

Sytuacja ekonomiczna za 2013 r

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 sporządzone na dzień: 31-12-2013 r. - plik do pobrania

 

Sytuacja ekonomiczna za 2014 r

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 sporządzone na dzień: 31-12-2014 r. - plik do pobrania

Sytuacja ekonomiczna za 2015 r

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 sporządzone na dzień: 31-12-2015 r. - plik do pobrania

Sytuacja ekonomiczna za 2016 r

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 sporządzone na dzień: 31-12-2016 r. - plik do pobrania
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - plik do pobrania

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER