Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty Kalkulator (depozyty)


 

Lokata terminowa Super plus

 

 Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez okres czasu określony w umowie z bankiem.

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Informacje podstawowe

-  Klient deklaruje w umowie czas trwania lokaty.

-  Oprocentowanie stałe lub zmienne.

-  Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu utrzymania wkładu. 

-  Kapitalizacja odsetek w ostatnim dniu okresu odsetkowego.

-  Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty terminowej wynosi:

   -  dla lokaty 3  <=10 000,00 zł<500.000,00 zł.

    - dla lokaty 7 dniowej  <=10 000,00zł <500.000,00 zł oraz > 500 000,00 zł

 -  Dla pozostałych lokat SUPER – 1.000, 00 zł.

-  Każda wniesiona wpłata na rachunek lokaty terminowej stanowi odrębną lokatę, na dowód  wniesienia wpłaty na lokatę Klient otrzymuje     potwierdzenie będące integralną częścią Umowy.

-  Lokaty odnawiają się automatycznie – wznowienie lokaty na okres równy uprzednio zadeklarowanemu.

-  Lokatę można założyć: w placówce Banku, poprzez usługę ebank, poprzez Urządzenie samoobsługowe,

-  Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych: 3 dniowe, 1 tygodniowe, 1 miesięczne, 3, 6, 12,24,36 miesięczne.

-  Do rachunku można ustanowić pełnomocnictwo,

-  Wycofanie wkładu przed upływem terminu umownego w kwocie 50.000 zł i powyżej wymaga powiadomienia Oddziału przez Posiadacza rachunku lokaty, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty.

 

 

 

 

 

 

 

1) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

2) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

1) Wniosek o otwarcie rachunku / zmianę danych

Załącznik do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

2) Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie
Kwota (zł):
Okres trwania depozytu lat
miesięcy
Kapitalizacja
Oprocentowanie efektywne %
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER