Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym rolniczym

Kredyt  udzielany na okres  do 5 lat.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej i marży Banku.

Jest kredytem o charakterze odnawialnym udzielanym rolnikom  o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący rolniczy minimum od 6 miesięcy przeprowadzających rozliczenia przez ten rachunek. Jest to kredyt ze zmiennym poziomem zadłużenia w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania (limitem). Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu. Po upływie okresu 1 roku od dnia zawarcia umowy, okres korzystania z kredytu może zostać wydłużony na kolejny rok bez konieczności jego spłaty i podpisywania aneksu do umowy. 

Kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem:

  • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym (kwota kredytu powinna być skorelowana z wpłatami na rachunek bieżący klienta),
  • poziomu zdolności kredytowej,
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu. Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach przyznanego / udzielonego limitu kredytowego.

 

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER