Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt  inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym udzielany jest na okres  do 3 lat.  

Przedmiotem kredytu mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym Bank finansuje nakłady na:

  • zakup, rozbudowę, modernizację nieruchomości,
  • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
  • zakup wyposażenia,
  • zakup innych środków trwałych

Oprocentowanie jest zmienne i uzależnione jest od okresu kredytowania.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o kredyt

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym*
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER