Jak wygląda pierwsze logowanie do systemu CUI?

Pierwsze logowanie TOKEN

 

Krok 1 – identyfikacja klienta

W polu „Identyfikator użytkownika” podajesz nazwę użytkownika nadaną przez Bank (6 znaków). W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzonych znaków.

Krok 2 – Klucz

W polu „Klucz” podajesz aktualne wskazanie tokena.

 

Token RSA

Wskazanie tokena zmienia się co 60 sekund. Upływający czas prezentują kreski po lewej stronie tokena – każda kreska oznacza 10 sekund.

 

Krok 3 – Wprowadzenie nowego hasła

Wpisz hasło, które będzie wymagane przy każdym kolejnym logowaniu. Hasło może zawierać wyłącznie litery od a do z (małe i duże, bez polskich znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) oraz cyfry. Hasło powinno mieścić się w przedziale 4-8 znaków.

W polu „Nowe hasło” należy wprowadzić wymyślone przez siebie hasło. Przy wyborze hasła stosujemy Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej dotyczące ustawienia silengo hasła znajdujące się w punkcie 8 na stronie internetowej banku w zakładce e-bank – Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

 

 

Krok 4 – Potwierdzenie kolejnym wskazaniem tokena

W polu „Następne wskazanie tokena” potwierdzamy hasło kolejnym wskazaniem toke

Uwaga: Ważne, aby proces nadawania i zatwierdzania hasła był autoryzowany dwoma kolejnymi wskazaniami tokena.

 

Klucz w kolejnym logowaniu

W kolejnym logowaniu w polu "Klucz" podajesz hasło wpisane podczas pierwszego logowania wraz z aktualnym wskazaniem tokena.

Przykład:

 

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER