Umowa o współpracy portfelowej

 

W dniu 4 listopada 2013 roku Bank Spółdzielczy w Jarocinie podpisał Umowę o współpracy  portfelowej linii poręczeniowej z SGB – Bankiem SA w Poznaniu w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu „ Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, przyjętego przez Radę Ministrów .

Umowa określa zasady udzielania przez BGK, w ramach portfelowej linii poręczeniowej, poręczeń  spłaty kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom.

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER