Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Jarocinie, a:

1) konsumentami, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych, rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej: https://rf.gov.pl/ ,

2) konsumentami są:

a) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres strony internetowej: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

b) Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, adres strony internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER