Nowy Regulamin Klienci Indywidualni

Szanowni   Państwo

Bank Spółdzielczy w Jarocinie uprzejmie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2015 roku ulegnie zmianie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie (zwany dalej Regulamin).

Do obowiązującego Regulaminu wprowadzono zapisy:

1)   dotyczące kartowych  transakcji zbliżeniowych w zakresie:

a)   możliwości wyboru przez klienta karty z funkcją zbliżeniową lub karty płatniczej bez funkcji zbliżeniowej,

b)   odpowiedzialności za dokonane transakcje zbliżeniowe, 

c)    bezpieczeństwa transakcji zbliżeniowych,

2)   ujednolicenia  limitów dla transakcji zbliżeniowych  kart Visa Electron payWave – limitłącznej kwoty dla transakcji zbliżeniowych zostanie obniżony do 50,00 PLN dziennie (dotychczasowe wynoszą 200 zł),

3)   zmian   dotyczących  aktywacji oraz sposobu dystrybucji kart – wprowadzono możliwość wysyłki każdej karty bezpośrednio do klienta,

4)   umożliwiające nabywanie produktów depozytowych prowadzonych w walutach wymienialnych,

5)   porządkujące w zakresie funkcjonowania rachunków bankowych i bankowości elektronicznej.

Pełna treśc regulaminu dla klientów indywidualnych

       Mamy nadzieję, że nowy Regulamin spotka się z Państwa akceptacją. Jeżeli przed dniem 01 kwiecień 2015 r. nie złożą Państwo sprzeciwu wprowadzone zmiany Bank uzna za zaakceptowane i obowiązujące obie strony, począwszy od dnia ich wejścia w życie.  Jednocześnie informujemy, że przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę  ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat lub złożyć sprzeciw bez wypowiedzenia umowy i wówczas umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat.

Z poważaniem

Zarząd Banku

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER