Jak działają banki spółdzielcze?

Bo wyrosły z ekonomicznych i społecznych potrzeb, z chęci wzajemnego wspierania się, ochrony, niesienia pomocy i rozwoju jednostek i lokalnych środowisk, a nie z chęci zysku.

Są głęboko zakorzenione w lokalnej gospodarce. W całej Europie.

Banki spółdzielcze są kluczowymi podmiotami w europejskim społeczeństwie. Zapewniają one dostęp do finansowania na szczeblu lokalnym i są powszechne nawet w odległych zakątkach europejskiego kontynentu. Ponad 54.500 ich placówek oferuje bliskie i wyjątkowe relacje z klientami . Europejski ruch spółdzielczy odzwierciedla tradycję spójności i odpowiedzialności społecznej od momentu swojego powstania w 19 wieku . Częstokroć są w swoich regionach głównymi pracodawcami i głównymi podatnikami. Banki spółdzielcze zatrudniają w Europie około 860.000 ludzi.

Są własnością swoich członków / klientów

Klienci mogą stać się członkami / właścicielami banków spółdzielczych przy stosunkowo niewielkiej inwestycji . W rezultacie mogą mieć bezpośredni wpływ na ich działalność i zarządzanie nimi.

Podstawową misją banków spółdzielczych jest tworzenie długoterminowej relacji zaufania , w przeciwieństwie do podejścia maksymalizacji zysku w bankach komercyjnych.

Jedna osoba = jeden głos

Banki spółdzielcze łączą nowoczesność i innowacyjność z tradycjami założycieli ruchu. Działają zgodnie z wymogami prawa bankowego i spółdzielczego w swoich krajach, a kluczową zasadą jest: jedna osoba=jeden głos. To pozwala ich członkom na sprawowanie nad nimi kontroli i utrzymanie równowagi na każdym poziomie działalności. Minimalizuje ryzyko i pozwala na szybką diagnozę i reakcje na potrzeby klientów,

Banki spółdzielcze mają na ogół wysoki poziom kapitalizacji , stabilne dochody z działalności detalicznej i zdywersyfikowany portfel kredytowy. Są w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom po kryzysie , ponieważ ich model biznesowy jest odpowiedzią na obecne potrzeby i oczekiwania.

Finansują realną gospodarkę

Banki spółdzielcze przyczyniają się do stabilności dzięki świetnej znajomości swoich klientów . Udzielają kredytów w czasach dobrych i złych, finansują gospodarstwa domowe i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Są ich podporą i głównym źródłem kredytowania.

Są liderami w zakresie odpowiedzialności społecznej

Cechują się odpowiedzialnością i solidarnością. Podkreślają wagę wspólnego i współdziałania. Zostały kiedyś po to stworzone i kontynuują misję zwalczania wykluczenia społecznego, wspomagania, zaufania, ochrony. Zaufanie jest kluczem do relacji między bankiem a jego klientami . W przypadku banków spółdzielczych oznacza to, że ich działalność ma w pierwszym rzędzie służyć interesom klientów . Jest to możliwe, gdyż maksymalizacja zysku nie jest głównym celem.

Są pod kontrolą swoich właścicieli

Członkowie banków spółdzielczych reprezentowani są w strukturach zarządzania – w zarządach, radach nadzorczych. Tym samym mają wpływ na politykę banków. Banki te są otwarte, klienci mogą stać się ich członkami.

Adaptują się do zmiennych okoliczności

Banki spółdzielcze mają niższy apetyt na ryzyko i są nastawione na działanie długoterminowe. Dzięki swoim lokalnym korzeniom mogą przewidywać wydarzenia w regionie i dostosowywać się do nich. Dlatego są lepiej przystosowane do zmieniających się warunków niż wielkie instytucje finansowe.

Są blisko

Lokalne banki spółdzielcze mają zwykle sieć oddziałów . Są dzięki temu blisko klientów. One są częścią wspólnoty ,wykazują się zrozumieniem swoich klientów i mówią ich językiem. Aktywnie wspierają lokalną społeczność. Są częścią środowiska gospodarczego i społecznego swoich klientów. Część ich zysków jest przeznaczana na wspieranie i promowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych. Edukują, finansują, wspierają programy mikrofinansowania przyczyniając się do obniżania bezrobocia.

Podkreślają wspólne dobro społeczeństwa

Wspierają przedsiębiorczość na poziomie indywidualnym, co skutkuje w rezultacie wzbogacaniem się społeczeństwa. Reinwestują kapitał na poziomie lokalnym, dzięki temu pieniądze pozostają w regionie.

Na podstawie EACB red. Bs.net

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER